Polityka prywatności serwisu zeglarskieklimaty.pl  oraz e-prezenty.com

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepów internetowych zeglarskieklimaty.pl oraz e-prezenty.com zwanych dalej Serwisem.
  2. Administratorem danych osobowych rejestrowanych w serwisie jest INTELIVIO Magdalena Lewińska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jarzębinowej 18, NIP 7421323419,  REGON 510879552.  Tel: 583500644, e-mail: info@intelivio.com
  3. Dane osobowe rejestrowane są i przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, składania i realizacji zamówienia, rezerwacji towaru, obsługi reklamacji, realizacji płatności i wysyłki,  wysyłania informacji handlowych.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:  zgoda Użytkownika (osoby) na przetwarzanie danych które go dotyczą, niezbędność do wykonywania umów i realizacji zamówień dokonywanych w Serwisie, konieczność wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy
  5. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie przekazuje danych innym osobom ani podmiotom za wyjątkiem podmiotów zaangażowanych w sposób czynny do realizacji zamówienia jak firmy kurierskie i spedycyjne oraz podmioty realizujące płatność. 
  6. Dane Osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania.
  7. Każdy użytkownik, którego dane osobowe zostały zarejestrowane w Serwisie ma prawo do: wglądu do swoich danych, zmiany danych lub ich usunięcia z bazy, wycofania zgody na przetwarzanie, przeniesienia danych, wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych (aktualnie GIODO)
  8. Administrator dokłada wszelkich starań aby dane zarejestrowane w Serwisie były bezpieczne. W tym celu stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne: szyfrowanie połączenia SSL, dostęp chroniony hasłem, dane przechowywane są na profesjonalnych serwerach hostingowych które mają zapewnione awaryjne zasilanie, awaryjne chłodzenie, dyski twarde w konfiguracji RAID, regularnie tworzone są kopie zapasowe.